homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
orgány Ledovce

správní rada:
Ing. Marek Novotný (předseda)
MUDr. Igor Průša
Mgr. Jana Fojtíčková

dozorčí rada:
Ing. Václava Říhová
Milan Sobota
Zdeněk Kopecký

ředitel Ledovce:
Mgr. Petr Hubínek