homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
veřejný závazek Ledovce

Čl. I
Poslání Ledovce

Ledovec nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu a pomoc při udržování a zlepšování kvality jejich života ve společnosti.
Čl. II
Cíl Ledovce

Cílem Ledovce je, aby osoby z cílové skupiny měly takové dovednosti a schopnosti, které potřebují k samostatnému životu v jejich přirozeném prostředí.

Čl. III
Aktivity vedoucí k naplnění cíle

(1) Sociální služby
- odborné sociální poradenství
- chráněné bydlení
- denní stacionář
- sociální rehabilitace
- telefonická krizová pomoc

(2) Další
- podpora svépomocné aktivity
- poskytování služby podporovaného zaměstnávání a vzdělávání

Čl. IV
Cílová skupina

Ledovec poskytuje služby dospělým a dospívajícím (od 15 let) lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem a jejich blízkým z plzeňského regionu.

Čl. V
Principy poskytování služeb

(1) Komunitní péče
Podporujeme uživatele v získání co nejvyšší míry soběstačnosti v přirozených podmínkách s využitím běžných zdrojů společnosti a jeho vlastních možností.

(2) Oboustranná sociální rehabilitace
Jako se snažíme lidem z naší cílové skupiny pomoci v začleňování do společnosti, tak se zároveň snažíme působit na společnost a posilovat v ní potenciál otevřenosti „k těm druhým“

(3) Individuální přístup
Své služby přizpůsobujeme v maximální možné míře konkrétním možnostem a potřebám uživatele.

(4) Profesionalita
Pečujeme o to, abychom nabízeli kvalitní a odborné služby při zachování kontextu lidské vzájemnosti.

V Plzni 2. 2. 2007                                   Mgr. Martin Fojtíček