homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
English version 
mlýn Ledce

V květnu 2014 si Ledovec pronajal mlýn v Ledcích s cílem obnovit a provozovat ho jako technickou památku a turistický cíl, jehož provoz zajišťují - v rámci svého zotavení (recovery) - lidé s různým typem zdravotního postižení (zejména s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením).

co chceme
Historie mlýna
20.01.2015
Mlýn v Ledcích je jedinečně zachovalý, nevyužívaný vodní válcový mlýn s vybavením z konce 19. a první poloviny 20. století, jehož součástí je i hospodářské zázemí.
Podrobnější historii mlýna najdete tuhle.



Co chceme?
21.06.2014
  • s pomocí dobrovolníků (z Ledovce i mimo něj) a odborníků budovu mlýna a přilehlé pozemky zmapovat, vyčistit a stabilizovat
  • mlýn postupně oživit (obydlet nájemníky, obnovit hospodářství - chov domácích zvířat, obhospodařování pozemků)
  • budovu mlýna zrekonstruovat (s pomocí grantů, strukturálních fondů EU a darů organizací i jednotlivců)
  • mlýn provozovat jako turistický cíl, který nabídne:
       - prezentaci mlýnské technologie
       - ukázky tradičních hospodářských činností (chov hospodářských zvířat, zpracování bylin, ovoce, lnu a vlny, pečení chleba, výroba sýra, …)
       - ukázky tradičních řemesel (mlynářství a pekařství, ale také tkalcovství, košíkářství …)
Rozjezd projektu laskavě podpořila Nadace České spořitelny a Město Plzeň. Díky!



Leták
21.06.2014
Leták k projektu Mlýn Ledce si můžete stáhnout tuhle.

Kontakt
21.06.2014
Pokud máte chuť se na projektu jakkoli podílet (dobrovolnickou prací, nápadem, podporou, ...), obracejte se přímo na ředitele Ledovce:
Mgr. Mgr. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz, mobil: +420 777 019 834







    

(c) Ledovec 2009             webmaster