homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
dobrovolnictví
Ledovec nabízí příležitosti pro dobrovolníky - privátní i firemní.

Ledovec vítá pomoc dobrovolníků. Že je dobrovolnictví užitečné pro nás i pro dobrovolníky víme moc dobře.

Dobrovolníci se mohou zapojit do programů v Terapeutickém centru v Ledcích, vypomoci při ledoveckých akcích pro veřejnost nebo dělat cokoli, co společně k oboustranné spokojenosti vymyslíme.

Od roku 2001 využívá pomoci zahraničních dobrovolníků Evropské dobrovolné služby.

Od roku 2006 je Ledovec pravidelným cílem výjezdů akcí firemního dobrovolnictví několika firem (nejvíce Telefonica O2) a vítá další (zvládli jsme už i skupinu 60 dobrovolníků, jakkoli optimální počet dobrovolníků je 5 až 20).

Dobrovolnictví lze organicky prolnout s odbornými praxemi a jinými typy stáží.

Zájemci o dobrovolnictví na Ledovci, kontaktujte laskavě přímo ředitele Ledovce Mgr. Mgr. Martina Fojtíčka.

Summer Work Camp at Ledovec

Každé léto pořádáme letní dobrovolnický tábor Summer Work Camp at Ledovec. Poslední týden v červenci a první týden v srpnu se v terapeutickém centru v Ledcích schází skupina dobrovolníků z celé Evropy a společně se pokoušíme "dohnat resty" - poklidit dům a zahradu, opravit potřebné a zbudovat něco nového.

Pozvánka na tábor se objevuje každoročně s předstihem v sekci novinky.