homepage
co je Ledovec          co nabízíme          kontakty
sociální rehabilitace


V rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ realizuje Ledovec dva projekty:
1. Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec
2. Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci


***1. Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec

Cíl projektu:

Cílem projektu „Posílení kapacity multidisciplinárního týmu SR Ledovec“ je přispět k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v plzeňském regionu rozvinutím aktivit zaměřených na poskytování zdravotně-sociálních služeb komunitního typu. Posílením kapacity multidisciplinárního týmu Sociální rehabilitace Ledovec projekt umožní dobudování a efektivní fungování moderního multidisciplinárního terénního týmu Ledovce a tím zvýší dostupnost kvalitní extramurální péče pro psychiatrické pacienty a jejich rodiny v plzeňském regionu.

Aktivity projektu:

V rámci projektu se mimo jiné již uskutečnilo:
  • Tým byl posílen o lékaře a zdravotní sestru
  • Členové multidisciplinárního týmu se zúčastnili kurzů Komunikace s člověkem v duševní krizi, Systemická práce s rodinou, Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe, Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním a Deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče
  • Pro terénní výjezdy multidisciplinárního týmu byla zakoupena vozidla Škoda Fabia a Škoda Citigo
  • Členové multidisciplinárního týmu absolvovali stáž v Trieste Mental Health Department v Itálii


Termín realizace projektu:

1.5.2015 - 30.4.2017***

2. Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci

Cíl projektu:

Cílem projektu „Ledoveckým rodinným stříbrem za destigmatizaci“ je přispět k celkové destigmatizaci pacientů a oboru psychiatrie v České republice rozvinutím těch destigmatizačních aktivit, s nimiž má Ledovec jedinečnou vlastní zkušenost, tím zvýšit jejich dopad a umožnit jejich využití v širším kontextu.

Aktivity projektu:

V rámci projektu se mimo jiné uskutečnilo následující:
  • Preventivní semináře a veřejné kulturní akce
  • Cirkus Paciento v psychiatrických nemocnicích Lnáře a Petrohrad
  • První česká mezinárodní konference o Recovery


Termín realizace projektu:

1.5.2015 - 30.4.2017

Projekty byly podpořeny z Norských fondů       www.norwaygrants.cz