Výběrové řízení - vedoucí PC Ledovec
25.10.2007
Sdružení Ledovec, které poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním postižením/handicapem v plzeňském regionu, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici
vedoucí Poradenského centra Ledovec

Náplní práce na této pozici je řídit poskytování sociálních služeb odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním v Poradenském centru, řídit tým terapeutů střediska a spolupodílet se na řízení celého sdružení.
Pracovník na této pozici je zodpovědný za běh střediska, realizaci jeho projektů, a za kvalitu a udržitelnost poskytovaných služeb.

Nabízíme dobrodružnou, rozmanitou a zodpovědnou práci v zavedené, ale nestandardní neziskové organizaci poskytující kvalitní sociální služby. Plat dle kvalifikace 16 až 19 tisíc, příjemné týmové prostředí, pružné pracovní podmínky, další vzdělávání, supervizní podporu.

Požadujeme: vyšší nebo vysokoškolské vzdělání, zkušenost s řízením organizace a projektů, osobnostní zralost, počítačovou gramotnost.

Výhodou: zkušenost v sociální práci s cílovou skupinou, kvalifikace v oboru sociální práce, práva nebo ekonomie, zkušenost s „evropskými projekty“, zkušenost v neziskové sféře, aktivní řidič/ka, jazyky (Aj, Nj).

Zájemci o uvedenou pozici, zašlete prosím do 26. listopadu 2007 žádost obsahující:

- strukturovaný životopis,
- motivační text na téma „Proč to chci dělat?“,
- efektivní kontakt (mobil, mail, telefon)

mailem na ledovec@ledovec.cz) (předmět mailu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ)

Přijetí Vaší žádosti Vám bude mailem potvrzeno.

Vybraní zájemci budou pozváni na výběrové řízení, které proběhne v Plzni v prosinci 2007.

Vyhlašovatel si vymiňuje možnost pozici výběrovým řízením neobsadit, případně nabídnout kandidátům jinou pozici ve sdružení.

Kontakt:
Sdružení Ledovec
Mgr. Martin Fojtíček
Ledce 1
330 14
tel.: 777 019 834, 377 958 256
E-mail: ledovec@ledovec.cz
http://www.ledovec.cz/