Hromnicové svíčkování 2008
2.2.2008
Slavnostní zahájení Svíčkování ...  

... na kterém ředitel mj. propagoval filcované čepice naší tkalcovny

Každý rok něco svíčkařsky ujetého ...

... letos zviřátka

Záplava svíček ...

... na našem stánku

A jako vždycky: vyráběly se svíčky ...

... ukazovala se tkalcovna